ELEKTRISK ÅNGPANNA

El-uppvärmda Ångpannor


 

 SNABB INGÅNG

Model & Typ Model TT BOILERS
Typ DH
Typ DH2
Ångmängd / Kapacitet 10 - 1500 kg per timma
Arbetstryck 0 - 40 bars övertryck
(högre tryck i kundanpassad design)
Energikälla Elektricitet (el-uppvärmd)
Produkten Allmän Beskrivning
Dimensioner Skisser – Horisontellt & Lodrätt
Data & Storlekar  Små Ångpannor, typ DH
Data & Storlekar Stora Ångpannor, typ DH2
Alternativ Typ 1 Kompakt & Snabbstartad Panna
- med Olja/Gas-Brännare
Alternativ Typ 2 Rökrörspanna med Stor Ångkammare
- med Olja/Gas-Brännare
Alternativ Typ 3 L-DH / L-DT / L-DJ (billiga pannor)
Dokumentation Robust & Driftssäker
Ångtabell

 

tekniskt
bistånd och verktyg
referenslista
kunder över hele världen

 


 

 

LÄGSTA KOSTNADEN I DET LÅNGA LOPPET !

AB&CO är en välkänd dansk producent av kundanpassade mindre och mellanstora industripannor. Foretaget grundades 1988.

El-ångpannor typ DH och DH2 är pannor för produktion av torrmättad ånga med elektriska element som energikälla. De är gjorda i en särskilt robust industriell design och används därför för installation i fabriker och industriella anläggningar över hela världen. En mycket hög kvalitet innebär hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader. En miljövänlig utformning säkerställs genom den långa materiella livslängden och när elektriciteten blir miljövänligt framställd. 
  Inter-aktivt
PI-diagram
 
 

Se även våra små
mycket prisbilliga
modeller 5 - 270 kg/t :

  Forfråga-formular
för Ångpannor
 
 

  Huvudbroschyr  
     
Service och
Reservdelar
 

 


 

huvudmeny                       kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALJERAD BESKRIVNING & SPECIFIKATIONER
 

Typ DH

En vertikal industriell elektrisk ångpanna, som ger en stabil och torr ångproduktion. Med en golvyta på mindre än 1/2 m² kan den anpassas till nästan alla förhållanden.
 


 

Denna elpanna är till för små ång- mängder från 15 - 233 kg ånga per timma vid övertryck på 1 - 40 bars.

De mycket kraftfulla värmeelementarne tillverkas med en mantel av höglegerade rostfria legeringar - Incoloy 825 samt en särskilt kraftig värmetråd. Själva pannan är utrustad med dubbelt skydd mot torrkokning och kräver minimalt med underhåll och service.

DDe elektriska pannorna är i dag standard med täckplåtar i rostfritt stål.

Ofta levereras pannorna på bottenramen med kondenstank, vattenbehandling och bottenutlopp.

 


Elpanna för användning i samband med cementproduktion.
 

 

 
 

MILJÖVÄNLIG PROCESSVÄRME

Det låter inte logiskt, eftersom elvärme aldrig ansetts vara energivänlig.

Men detta är nu på väg att ändra sig. Ännu mer ström skapas med vindkraft, vattenkraft, kärnkraft och andra former av energi som inte kommer från förbränning av kolväten. I våra nordiska grannländer, ser man mer och mer elvärme som ett krav i deras ansträngningar att minska CO2-utsläppen och hålla CO2-kvoterna.


 

Annan Design av DH

TT BOILERS framställer DH för produktion av "Ren Ånga", där alla delar inklusive de delar som är i kontakt med ånga, utförs i syrafast stål AISI 316/1.4404
 DH tillverkas också i en speciell version för användning i explo-sionsfarliga miljöer. EX-versionen är klassificerad enligt de europeiska ATEX-reglerna.

ATEX pannor för gasanläggningar
 
TOTAL SERVICE

Med en rikstäckande serviceorganisation ansvarar AB & CO TT BOILERS och auktoriserade serviceföretag även för service av pannorna, dock i samarbete med brännartillverkare och kemister inom analys av termisk olja.
 


INSTALLATION & ANSLUTNING
AAlla pannor från TT BOILERS är enkla att ansluta. De kan levereras med alla tillbehör monterade på bottenramen eller som en containerlösning. Men TT BOILERS är pannbyggare men inte pannentreprenörer eller panninstallatörer.

När installationen är nödvändig, kan vi hänvisa kompetenta företag, som är förtroliga med våra pannor och som är specialister på att styra arbete ute på installationsplatsen.

Typ DH2

En vertikal industriell elektrisk ångpanna för större kapacitet. Även dessa har en stabil och torr ångproduktion.

 

Elpannan är till för ångvolymer från 200 - 1500 kg ånga per timma vid tryck från 1 barg till 40 barg.

Anläggningen är konstruerad och godkänd för industri och till fartygsklasser. De robusta värmekropparna tillverkas av höglegerat rostfritt stål, Incoloy 825/SMO 254. Anläggningen är utrustad med dubbelt skydd mot torrkokning och kräver minimalt med underhåll och service.

 

3 st. el-ångpannor kompletta på bottenramarna, vardera 350 kW och med särskilt godkännande för användning i samband med oljeproduktion.

DH2 är konstruerad och isolerad på ett sådant sätt, att den ger optimalt ett utnyttjande av den tillförda energin.

Mycket hög finish med bl.a. helt rostfria invändiga täckplåtar av AISI 304 är standard på DH2.
 


Andra utförande av DH2

TT BOILERS framställer DH2 för Produktion av Ren Ånga, där alla delar inklusive de delar som är i kontakt med ånga, utförs i syrafast stål AISI 316.

Sofistikerade kundanpassade lösningar är avancerade pannor för överhettad ånga till ett kraftverk i Storbritannien. De är gjorda med många specialfunktioner, däribland "triple redundent safety" med dubbel PLC. 

huvudmeny
 

 

kontakt

 

 

type DH
 

dh.gif (5686 bytes)

 

type DH2

 

dh25.gif (7475 bytes)

                             01 Ångutsläpp
                             02 Matarvattentillgång
                             03 Bottenutblåsning
                             04 Säkerhetsventil
                             05 Utblåsningskran
                             06 Styrskåp
07 Manometer
08 Nivåkontroll
09 Pressostat
10 Vattenståndsglas
11 El- värmekroppar
ELEKTRISK ÅNGPANNA typ  DH
12X 12 19,5 39 58,5 78 97,5 117 136,5 156
Nominell effekt
( = uppmätt elektrisk effekt)
kW 12 12 19,5 39 58,5 78 97,5 117 136,5 156
Strömförbrukning vid 3 x 400 V A 17,3 17,3 28,1 56,3 84,4 112,6 140,7 168,9 197 225
Ångmängd vid 6 bars övertryck
Matarvattentemperatur 20°C
kg/t 16 16 26 52 78 104 130 155 181 207
Ångmängd vid 6 bars övertryck
Matarvattentemperatur 90°C
kg/t 18 18 29 58 87 116 145 175 204 233
Total Volym L 10 30 100
Vikt - tom (transport) kg 125 145 200
Vikt - full (i drift) kg 135 175 300
Bredd W mm 750 750 900
Djub D mm 600 950 1100
Höjd H mm 2050 2150 2250
Anslutning - Matarvatten DN
RG
mm
-
15
1/2"
Anslutning – Ånga vid lågtrycksutförande 
1 bars övertryck
DN
RG
mm
-
20
3/4"
32
5/4"
50
2"
Anslutning – Ånga vid högtrycksutförande
6 bars övertryck
DN
RG
mm
-
20
3/4"
25
1"
Type X12 Inget krav på pannskötarcertifikat och installationsgodkännande v. driftstryck upp till ca. 17 bar (design 20 bar) 
Type 12 - 19,5 - 39 Inget krav på pannskötarcertifikat och installationsgodkännande v. driftstryck upp till ca. 5½ bar (design 6,6 bar)

 

 

ELEKTRISK ÅNGPANNA typ  DH2
195 234 273 312 351 390 429 468 507 585
Nominell effekt
( = uppmätt elektrisk effekt)
kW 195 234 273 312 351 390 429 468 507 585
Strömförbrukning vid 3 x 400 V A 281 338 394 450 507 562 619 675 732 844
Ångmängd vid 6 bars övertryck
Matarvattentemperatur 20°C
kg/t 255 305 355 405 455 510 560 610 660 785
Ångmängd vid 6 bars övertryck
Matarvattentemperatur 90°C
kg/t 285 340 400 455 515 570 630 685 740 885
Total Volym L 400 560 745
Vikt - tom (transport) kg 500 670 730
Vikt - full (i drift) kg 900 1230 1475
Diameter D mm 800 900 1000
Bredd W mm 1160 1260 1360
Längd L mm 2050 2100 2150
Höjd H mm 1250 1350 1450
Anslutning – Ånga vid lågtrycksutförande 
1 bars övertryck
DN
RG
mm
-
50
2"
65
2 1/2"
80
3"
Anslutning – Ånga vid högtrycksutförande
6 bars övertryck
DN
RG
mm
-
25
1"
32
5/4"
40
1 1/2"
50
2"
Anslutning – Ånga vid högtrycksutförande
10 bars övertryck
DN
RG
mm
-
25
1"
32
5/4"
40
1 1/2"

 

 

den hårdføre
 

DH

- den legendariska pannan

Ingen  elektrisk ångpanna på marknaden är så robust och driftssäker som DH. Så enkelt kan man uttrycka det!

I sällsynta fall måste en värmekropp bytas ut. Brist på matarvattenbehandling är normalt avgörande för ångpannor, eftersom en massa kalk kan sätta sig på värmekropparna (vilket leder till överhettning av materialet), men det medför också risk för allvarligt slitage på grund av det syre som då finns närvarande. Krav på matarvatten är detsamma för alla ångpannor, men det är bara annorlunda med DH. När en DH kommer in för service, är det för att den är så förkalkad att prestandan minskar. När den tas bort kan det se ut som på dessa två 12 år gamla pannor :
 

"Pannorna var helt fyllda med kalksten och värmekropparna var därför överhettade så att de blev deformerade - ändå fungerade pannorna"

När kunden ber att få pannorna rengjorda fungerar de fortfarande, men kapaciteten har successivt minskat. Kunden informerar om, att det tyvärr inte gått så bra med vattenbehandlingen. Man har glömt att ha den igång. Konsekvensen är att kalken i vattnet helt har fyllt upp pannorna, vilket då betyder extremt överhettade och deformerade värmekroppar. De kan inte bli av med värmen och arbetar sig, därför upp i temperatur. Efter att kalken tagits bort, är prestandan återigen på topp.

Detta är skillnaden mellan DH och andra el-pannor på marknaden. Det vet många som inte accepterar plötsliga driftsstopp - och det är för att de har råkat ut för det!

 

ALTERNATIVET

- och de mycket små storlekarna för elektriska ångpannor.

Om du inte bara behöver en panna, som kan tåla att ofta hanteras våldsamt, utan snarare en billig kompromiss - så är här det bästa alternativet i den stora djungeln av bra och dåliga importerade ångpannor. Dessa modeller år också tillgängliga för kulinarisk ånga (ren ånga).


>> Kommersiell Prisbillig El-Ångpanna <<

 

Kontakta oss om ni vill höra mer - och om vi kan hjälpa er med ert ångbehov. Ni kan se mer om ångpannor och andra industriella pannor på länken nedan.

 

huvudmeny                        kontakt